Boeddha, het symbool voor de ontwikkelende mens..

 
 DHTML JavaScript Menu By Milonic ...berichten uit de sterren...
   

Planeet Aarde, het schoolplein van de ontwikkelende mens..

   
  Verwante
     pagina's
Vorige pagina
Introductie
Een visie
Woordenlijst
Gastenboek
Van de redactie..

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat de bedoeling van Skyletters.net is, welke ideeŰn er achter zitten en wat er verder nog te verwachten is. De meest voor de hand liggende vragen kunnen we op deze pagina alvast beantwoorden. Schroomt u niet om andere vragen of suggesties op ons prikbord te plaatsen of via ons mailadres in te sturen. We zullen daar zeker aandacht aan besteden.
 
   
Waarom Skyletters.net..?
Het Skyletters-web is tot stand gekomen door de behoefte van een aantal vrienden om de doorgegeven werken te delen met anderen. Er zitten immers zoveel mooie en verhelderende stukken bij dat ze zonder overdrijven 'vitamientjes voor de geest' genoemd mogen worden. En het zou zonde zijn om dat alles bij een klein groepje mensen te laten verstoffen terwijl er zoveel ge´nteresseerden zijn. Daarom is het Skyletters web, na een beetje 'html-leren-en-knutselen', in januari 2003 online gegaan. Maar het heeft nog wel een jaar geduurd voor de website zijn vorm heeft gevonden.

Waar komen de werken vandaan..?
De gepubliceerde teksten zijn tot stand gekomen via z.g. 'automatisch schrift', ook wel channeling genoemd. Dit is een manier om gedachten van een niet meer op aarde levende ziel op papier te zetten via een persoon die daar aanleg voor heeft en als medium kan fungeren. Op deze manier kunnen teksten letterlijk doorgegeven worden als een soort dictee. Maar ook afbeeldingen, schilderijen en tekeningen kunnen hun weg naar de stoffelijke realiteit vinden. Dan gaat het meestal niet om een 'letterlijke' optekening maar om een ge´nspireerd werk, waarin slechts 'de essentie' tot uiting komt.

Wie zijn de 'auteurs' die dit doorgeven..?
Er zijn vele zielen, mensen net als wij die eerder op aarde geleefd hebben, die ons iets willen 'vertellen'. Soms maken ze zich bekend, meestal niet. Het is ook niet zo belangrijk wie iets doorgegeven heeft. Het gaat tenslotte om de boodschap en wat we er mee kunnen. Sommige teksten zijn echter heel duidelijk en het is dan niet zo moeilijk om een idee te krijgen over de aard van de 'schrijver'. Ook is bij sommige teksten duidelijk dat de schrijver een vergevorderde ziel moet zijn met een grote wijsheid en een veelomvattend 'overzicht'.

Hoe kun je weten dat dit allemaal echt is..?
Daar zijn geen garanties voor! Allereerst moet u geloven in een leven (bewustzijn) na het aardse leven. Anders is dit alles niet mogelijk en zelfs klinkklare onzin. Maar als u er van overtuigd bent dat het aardse leven uit een reeks van terugkerende, relatief korte perioden bestaat, en er dus geen echt eind komt aan uw bewustzijn, dan nog blijft er een onzekere schakel over: het medium. Alleen zuiver afgestemde mensen zijn in staat om correct en zonder kleuring op te schrijven wat wordt doorgegeven.

De 'taalkwaliteit' laat vaak te wensen over..
Het is juist dat het taalgebruik in vele teksten niet geheel overeenkomt met het 'algemeen beschaafd Nederlands' zoals we dat gewend zijn. Met name de grammatica en de woordkeus zijn niet altijd volgens de huidige gebruiken. Wellicht zijn vele 'auteurs' in de sferen niet helemaal op de hoogte van onze actuele Nederlandse taalregels; die veranderen we immers nogal eens in de loop der tijden. De redactie heeft er echter voor gekozen om de teksten zoveel mogelijk in de oorspronkelijke vorm te publiceren. Dat betekent dat er geen wijzigingen of correcties aangebracht worden in de doorgegeven teksten om daarmee zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke betekenis te blijven. Herschrijven brengt immers het gevaar met zich mee dat de essentie verminkt raakt en de interpretatie laten we uiteindelijk graag aan uzelf over. Er zijn helaas al genoeg oude teksten in de wereld die als gevolg van 'herschrijven' een geheel eigen leven zijn gaan leiden.
  Kwaliteit van het automatisch schrift..?
Bij mediums leeft vaak de vraag (de twijfel) of de opgeschreven teksten wel zuiver zijn, of er geen 'eigen ideeŰn' in de teksten verweven raken. Een logische vraag natuurlijk voor een kritisch mens. Want hiermee is het 'oorspronkelijkheidgehalte' van een tekst in het geding. Skyletters.net hecht veel waarde aan ongekleurde teksten en vindt dat de lezer zelf zijn mening moet vormen over een tekst.
 
Wat heb je hier allemaal aan..?

Dat is voor ieder mens verschillend. Het ligt er aan waar u naar op zoek bent, waar u over nadenkt of wat op dit moment belangrijk is in uw leven. Er zijn teksten over vele onderwerpen: leven, sterven, liefde, pijn, troost, moeite, oorlog, levenslessen, waarschuwingen, verlies, kortom alles wat een mens bezig kan houden. De denkwijze is niet veel anders dan bij ons op aarde. Dat is ook niet zo vreemd als je gelooft dat alles niet stopt als je je aardse jas te rusten legt. Het verschil in zienswijze zit hem in het perspectief van waaruit naar dingen gekeken wordt. En dat geeft juist die invalshoek waarmee we soms nieuwe ideeŰn en zienswijzen op kunnen doen en daarmee verder 'groeien'.

Skyletters.net op langere termijn..?
Aangezien de stroom 'ingezonden stukken' niet lijkt op te drogen zullen we de site blijven actualiseren en uitbreiden. Het is te verwachten dat we op termijn ook andere soorten rubrieken zullen toevoegen zoals bijvoorbeeld mandala's, meditaties, muziek en aanverwante informatie. Het wachten is alleen maar op de juiste inhoud.

Voor wie is deze website bedoeld..?
Deze website is bestemd voor iedereen die interesse heeft in spirituele zaken in de ruimste zin van het woord. De gepubliceerde teksten van het automatisch schrift geven een beeld van de wijze waarop vanuit de sferen naar onze wereld gekeken wordt. De teksten op de andere pagina's zijn gewoon van de redactie en geschreven vanuit een normale 'aardse' visie. Door een schrijfwijze in 'gewone spreektaal' proberen we alle ge´nteresseerde bezoekers een leesbaar geheel te bieden.

Zijn er ook boeken..?
Het is de bedoeling om enkele thema's in ge´llustreerde boekvorm te bundelen. De eerste uitgave zal aspecten rondom 'Leven en Dood' bevatten en tegen het eind van 2009 gereed zijn.
Er worden ook delen voorbereid over Engelen en over Tweelingzielen.
De uitgaven van Skyletters.net zullen niet via deze website te koop zijn maar uitsluitend via de reguliere boekhandels, de webboekhandels en de webshop van de uitgeverij verspreid worden.
 
   
Quick
links 
 

Naar de vorige pagina..

 

Naar de hoofdindex..

 

Naar de zoekpagina..

 

Schrijf of lees in het gastenboek..

 

Zet www.skyletters.net bij uw favorieten..

 

Naar de startpagina..

 

Achtergrondmuziek inschakelen..

 

Achtergrondmuziek uitschakelen..

 
   

 

 

 

Naar de bovenzijde van de pagina..

top
   
 
 

Copyright ę 2002-2024

www.skyletters.net
all rights reserved